• ΕΦΑ ΧΑΝΙΩΝ

    Χάρη στον μελετημένο προγραμματισμό και τη δυνατή ομάδα μας, παραδίδουμε έγκαιρα και εντός προϋπολογισμού οπτικοακουστικά έργα υψηλής αισθητικής αξίας.
    greece-terrabook-com
  • ΟΙ ΦΩΤΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

    Σειρά ντοκιμαντέρ για την ανάδειξη της περίοδου αφύπνισης του Γένους στο ιστορικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε μέσα από τις κοινωνικές, πολιτικές και πνευματικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των 400 χρόνων υποδούλωσης.