ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

#Opportunity | #EUfunding | #EUsupportΤελευταία άρθρα

  • nbcdfw.com, ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα
    Έργο BRENDA “Digital Gastronomy Routes”
    Η εταιρεία μας συμμετέχει στο έργο BRENDA που υλοποιείται απότο Επιμελητήριο Κιλκίς σε συνεργασία με την Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.