ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

για ΕπιχειρήσειςΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

Η Honeybee Productions στηρίζει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα εθνικά επενδυτικά προγράμματα, τα οποία αφορούν την αξιοποίηση κονδυλίων για τις Οπτικοακουστικές παραγωγές.

Ηγετική μορφή στις επενδύσεις στον τομέα των οπτικοακουστικών παραγωγών αποτελεί το νεοσύστατο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων


ΕΚΟΜΕ ΑΕ


Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ Α.Ε.) ιδρύθηκε με σκοπό την προστασία, υποστήριξη και ανάδειξη του δημόσιων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών, εγχώριων και ξένων στον κλάδο των οπτικοακουστικών μέσων και της επικοινωνίας στην Ελλάδα.


Η ίδρυση και λειτουργία του ΕΚΟΜΕ ΑΕ αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του κράτους για την προσέλκυση εταιριών παραγωγής ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, ντοκιμαντέρ, κινουμένων σχεδίων και ψηφιακών παιχνιδιών, ώστε να επενδύσουν στον δημιουργικό τομέα της χώρας.

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα και μάθετε περισσότερα: www.ekome.mediaΑναλαμβάνουμε τη διαδικασία σύνταξης και υποβολής της πρότασή σας


Με εμπειρία και επιτυχημένες συμμετοχές σε ανάλογα προγράμματα, η Honeybee Productions έχει εξειδικευμένους συνεργάτες, την απαιτούμενη γνώση και τεχνογνωσία, ώστε να βοηθήσει αποτελεσματικά στην υποβολή της επενδυτικής πρότασης και τελικά στην υλοποίηση του επιχειρηματικού οράματός σας.

Η Honeybee έχει στελεχώσει το τμήμα μελετών με εξιδεικευμένο προσωπικό, για να παρέχει στους πελάτες της την δυνατότητα προετοιμασίας των φακέλων επιδοτούμενων προγραμμάτων σύμφωνα με τα κριτήρια και τη φόρμα υποβολής του ΕΚΟΜΕ.


Πιο αναλυτικά, προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο σχετικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει:

• Τη Σύνταξη του Επενδυτικού Σχεδίου

• Την Ανάλυση των Αναγκών του έργου σας

• ΤΜία Πρόταση Δαπανών, επιλέξιμων στο πλαίσιο της δράσης

• Την Κατάθεση της Αίτησης Ένταξης στο επιδοτούμενο πρόγραμμα

• Τη Συμβολή, σε συνεργασία με το λογιστή σας, στη Συγκέντρωση των Δικαιολογητικών και την παροχή του απαραίτητου Consultancy

• Την Υλοποίηση της Επένδυσης και την Τήρηση του Εγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος

 

Εμπιστευτείτε την πρότασή σας στη Honeybee Productions