ΚΕΑ
29/03/2023
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
21/02/2023

Εργασίες ψηφιοποίησης και ψηφιακής επεξεργασία


Η Honeybee Productions σε συνεργασία με την εταιρεία Dotsoft ολοκλήρωσαν με επιτυχία το έργο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ» για λογαριασμό του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Οι υπηρεσίες μας περιελάμβαναν εργασίες ψηφιοποίησης και ψηφιακής επεξεργασίας για την παραγωγή εικονικών πανοραμάτων 360 μοιρών των αιθουσών του Μουσείου. H HONEYBBE ολοκλήρωσε τη φωτογραφική και κινηματογραφική αποτύπωση των εκθεσιακών χώρων του Μουσείου και εν συνεχεία το οπτικοακουστικό υλικό το οποίο παρήχθη εντάχθηκε στο σύστημα εικονικής περιήγησης με φωτογραφίες 360, καθώς και 360 βίντεο για συνολικά 16 εκθεσιακές ενότητες με το κάτωθι αναφερόμενο περιεχόμενο:

 • «Απολιθώματα τα τεκμήρια της ζωής στη Γη - Διαδικασία και Τρόποι απολίθωσης»
 • «Εξέλιξη της ζωής»
 • «Φυτά του Απολιθωμένου Δάσους»
 • «Σεκόιες: Τα γιγάντια κωνοφόρα»
 • «Υποθαλάσσια απολιθώματα»
 • «Τα ζώα του απολιθωμένου δάσους»
 • «Απολιθωμένα φυτά της Ελλάδας»
 • «Οι απαρχές της Επιστήμης της Βοτανικής - Θεόφραστος ο Ερέσιος»
 • «Η Γη - Λιθοσφαιρικές πλάκες»
 • «Από την Τηθύ στην Αιγηίδα»
 • «Ορυκτά του πυριτίου»
 • «Ηφαιστειότητα-Ηφαίστεια και ηφαιστειακά πετρώματα»
 • «Η γεωλογική δομή της Λέσβου»
 • «Από την Αιγηίδα στο Αιγαίο»
 • «Η ζωή στο Αιγαίο»
 • «Η εμφάνιση των Πρωτευόντων και η αυγή του Ανθρώπου»
 • Μπορείτε να δείτε την ιστοσελίδα του μουσείου κάνοντας κλικ εδώ.

  Φορέας του Έργου

  Η Honeybee Productions, με εμπειρία και τεχνογνωσία στην παραγωγή οπτικοακουστικών έργων υψηλών απαιτήσεων, συνεργάστηκε με την εταιρεία Dotsoft, παραδίδοντας από κοινού, ένα σπουδαίο και απαιτητικό έργο για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Η Honeybee Productions μέσα από σταθερές και μακροχρόνιες συνεργασίες, λαμβάνει εμπιστοσύνη για την παραγωγή καινοτόμων έργων υψηλών προδιαγραφών από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.