ΤΗΛΟΣ
07/04/2023
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
27/03/2023

Εργασίες παροχής περιεχομένου ψηφιοποίησης και ψηφιακής επεξεργασίας


Η Honeybee Productions σε συνεργασία με την εταιρεία Dotsoft παρείχαν υψηλής ποιότητας οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο αποτελεί το άρτια εκτελεσμένο έργο με τίτλο «Εφαρμογές ψηφιακού πολιτισμού με ξενάγηση σε μουσεία, μνημεία και προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσω κινητών τηλέφωνων και tablets για την ανάδειξη του νησιού της Κέας». Ο Δήμος Κέας, ως αναθέτουσα αρχή παρέλαβε ψηφιακό υλικό για μία σειρά εμβληματικών σημείων πολιτισμού του νησιού, στα οποία μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται, «Το Αρχαιολογικό μουσείο Κέας», «Ο λέων της Ιουλίδας», «Η βρύση του Βενιαμίν», «Το Ιστορικό Δημαρχείο», «Ο Πύργος της Αγίας Μαρίνας», «Το Αγροτικό Λαογραφικό και Πολιτιστικό Εκθετήριο Κέας», «Ο Aρχαιολογικός χώρος της Αγ. Ειρήνης», «Ο Φάρος Αγίου Νικολάου», «Η Ι.Μ. Παναγίας Καστριανής» και πλήθος άλλων. Με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογία και την εμπειρία καταρτισμένων συνεργατών παραδώσαμε:

  • Ψηφιακές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης
  • Πανοραμικές φωτογραφίες σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο για τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος
  • Εξωτερική αποτύπωση των σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος με πτήσεις drone για εναέριες φωτογραφίες και κινηματογραφικές λήψεις
  • Δημιουργία και παραγωγή Βίντεο διάρκειας 60'' για τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος
  • Οπτικοακουστικό Υλικό - Video spot όλου του έργου
  • Εικονική Περιήγηση στο εσωτερικό κτιρίων (3600)
  • Φορέας του Έργου

    Έργο του Δήμου Κέας εκπονήθηκε με την εκτέλεση οπτικοακουστικών έργων παραδοσιακών μέσων και New Media, στοχεύοντας στην άριστη αξιοποίηση των πολυμεσικών εργαλείων για την άρτια προβολή των σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος της νήσου.